Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezleri ve benzeri kuruluşlar için iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak, bu kuruluşlara sözleşmeli doktor, hemşire, hastabakıcı, şoför, sekreter, bahçıvan, teknik donanım personeli vb. hizmetlerini yapmak ve 23. 1. 2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler.