Özel güvenlik eğitiminde istenen bazı formlar aşağıda sunulmuştur.   

 

GÜV.SOR.VE ARŞİV ARŞ.FORMU  (Temel-Yenileme dahil)

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ (TEMEL)  (İlk defa başvuranlar)

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ (YENİLEME) (Yenileme eğitimi alanlar)

 

 5188 Sayılı Kanun 14.madde, Özel Güvenlik Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik 17.maddede belirtilen şartları taşıyan genel kolluk mensupları için 

GENEL KOLLUK EMEKLİLERİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bir Cevap Yazın