5188 Sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 24.maddesinde belirtilen “… Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir…” hükmü gereğince, 5188 Sayılı Yasaya göre özel güvenlik izni bulunan kuruluşların talebi üzerine Özel Güvenlik Komisyonu tarafından uygun görülen kuruluşlara, canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan ve insan sağlığına zararsız “biber gazı (OC gaz spreyi)”  kullanılmasına izin verildiği,

Bu kapsamda; göz yaşartıcı maddelerin amaç dışı ve gerekli tedbirler alınmadan kullanılmaması gerektiği, yetkili kılınmış ve eğitim görmüş personel tarafından kullanılması gerektiği, buna uyulmadığı takdirde göz yaşartıcı maddelerin tehlikeli olabileceği veya ölümle neticelenebileceği, ayrıca yaşanabilecek adli vakalarda kurum ve kuruluşların sorumlu olacağının değerlendirildiği,

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla, komisyon tarafından izin verilen kuruluşlarda biber gazı kullanacak olan özel  güvenlik personelinin, özel güvenlik eğitim kurumları aracılığıyla “Göz Yaşartıcı Gazlar ile Gaz Maskelerinin Kullanımı Uzmanlık Kursu” görmüş kişiler tarafından (3) saat teorik, (3) saat uygulamalı olmak üzere toplam (6) saatlik Göz Yaşartıcı Gaz Spreyi Kullanımı Eğitimine tabi tutulması hususunun Komisyonca uygun görüldüğü,

Biber gazı izni verilen kurum/kuruluşlarda görev yapan ve bundan böyle görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerinin yukarıda belirtilen eğitime tâbi tutularak eğitim gördüklerine dair (eğitim kurumu yöneticisi ve eğitici imzalı) katılım belgelerinin Valiliğine gönderilmesi ve  evrakın tebliğ tarihinden itibaren (6) ay içerisinde eğitimlerin verdirilmesi gerektiği, (6) ay bitiminde güvenlik personelini belirtilen eğitime göndermeyen kurum/kuruluş/şirketler hakkında 5188 Sayılı Yasaya göre ceza işleminin uygulanacağı,

Buna göre;  İl Özel Güvenlik Komisyonunca “biber gazı kullanımına”  izin verilen kurum/kuruluş/işyerlerinde halen çalışan ve çalışacak olanların alması zorunlu “Göz Yaşartıcı Gazlar ile Gaz Maskelerinin Kullanımı Uzmanlık Kursu”na katılması gereken personel sayısına göre eğitimin “yerinde veya merkezimizde” verilecek şekilde planlanabilmesi için Eğitim Kurumumuzla irtibata geçilmesi yeterlidir.

            Özel güvenlik kimlik kartı olup halen biber gazı eğitimi gerektirmeyen görevlerde çalışan özel güvenliklerin de bireysel olarak bu eğitimi almaları mümkündür.  Eğitim sonunda alacakları belge,  ileride bu tür görevlere başvurmaları halinde, kendileri açısından avantaj sağlayacaktır. Eğitim almayı düşünen özel güvenliklerin planlama açısından kurumumuzla irtibata geçmeleri yeterlidir.

Bir Cevap Yazın