1) Genel emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere görev bölgesine çıkarılan ve dolaşarak vazife gören görevlilere ne denir?
a) Ekip
b) Devriye
c) Vazife
d) Görev
e) İş

2) Nokta görevlisi aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapamaz?
a) Adres soranlara yardımcı olur
b) Noktanın yakın çevresinde gezinebilir
c) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin vermez
d) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir
e) Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermez

3) Bulundurulması veya taşınması yasak olmayan, fakat girilmek istenen yerin özel kural ve düzenlemeleri gereği dışarıda bırakılması gereken eşyalarla ilgili olarak ilk önce ne yapılmalıdır?
a) Eşya emanete alınmalı ve sahibine alındı belgesi verilmeli
b) Genel kolluğa haber verilmeli
c) Şahıs göz altına alınmalı
d) Şahıs içeri alınmamalı
e) Yasak eşyanın dışarıda bırakılması hatırlatılmalı

4) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
b) Göreve üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır
c) Devriye görevleri en az üç kişiden oluşur
d) Görev bölgesini her zaman kontrol altında tutmalıdır
e) Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa süreli durularak etraf gözetlenmelidir

5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
a) Kelepçe
b) El feneri
c) Kamera
d) Cop
e) Telsiz

6) Koruması yapılan yerlerde, duyarlı kapılarda kontrol sırasında kişinin üzerinde, ruhsatsız tabanca tespit edilirse, düzenlenen tutanakta aşağıdaki ifadelerden hangisinin bulunması gerekir?
a) Tabanca sahibinin imzası
b) Özel güvenlik görevlilerinin imzaları
c) Silahın seri numarası, çap ve modeli
d) Silahın muhafaza altına alındığı tarih ve saat
e) Hepsi

7) Özel güvenlik personeli adli işlere konu olacak tutanak düzenlediğinde, şüpheli tutanağı imzalamazsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Yeni bir tutanak tanzim edilir
b) İmzalamasa da olur
c) İmzalamaktan kaçındığı yazılır
d) Tutanağı düzenleyenlerin imzaları yeterlidir
e) Zorlanarak imzalatılır

8) Aşağıdakilerden hangisi devriye turu öncesi hazırlık aşamalarından biri değildir?
a) Zihinsel hazırlık
b) Fiziksel hazırlık
c) Sosyolojik hazırlık
d) Psikolojik hazırlık
e) Hiçbiri

9) ÖGG’nin görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakalama tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) Teslim tesellüm tutanağı
d) Olay tespit tutanağı
e) Yer gösterme tutanağı

10) Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
a) Nöbet devir teslim tutanağı
b) Olay tutanağı
c) Tespit tutanağı
d) İhbar tutanağı
e) Görgü tespit tutanağı

11) Hangisinde tutanağın bölümleri doğru sıralanmıştır?
a) Başlık, giriş, gelişme, tarih ve saat , imza, sonuç
b) Başlık, giriş, tarih ve saat, imza, sonuç, gelişme
c) Başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve saat, imza
d) Tarih ve saat, başlık, giriş, gelişme, sonuç, imza
e) Başlık, tarih ve saat, giriş, gelişme, sonuç, imza

12) Nokta görevlisi nokta yerinden ortalama ne kadar bir mesafe dahilinde ayrılabilir?
a) 20 adımlık
b) 10 adımlık
c) 40 adımlık
d) 30 adımlık
e) 50 adımlık

13) Suçların çoklukla meydana gelmesi ihtimali bulunan yerlerde düzenin korunması suçların önlenmesi, sosyal yardım yapılması amacıyla veya sadece trafik tanzimi maksadıyla bu yerlere konulan ve durarak görev yapan görevlilere denir?
a) Devriye
b) Sabit ekip
c) Pusu
d) Nokta
e) Karakol

14) Devriye çeşitlerini aşağıdaki şıklardan hangisi tam olarak ifade etmektedir?
a) Yaya devriye, araçlı devriye
b) Yaya devriye, kombine devriye
c) Araçlı devriye, kombine devriye
d) Araçlı devriye, yaya devriye, planlı devriye
e) Yaya devriye, araçlı devriye, kombine devriye

15) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yapabileceği rapor çeşitlerinden değildir?
a) Sözlü rapor
b) Yazılı rapor
c) Kriminal rapor
d) Görsel rapor
e) Elektronik rapor

16) Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?
a) Kelepçe takılmadan önce mutlaka gerekli güvenlik tedbirleri alınır
b) Kelepçe takan şahıs, kelepçe takılacak şahsın arkasında bulunur
c) Önce kelepçe takılır, sonra arama yapılır
d) Kelepçe takıldıktan sonra kolu iyice sıkacak şekilde oturtulur
e) Kelepçelenerek üst araması yapılan şahıslar gerekli yerlere sevk edilir

17) Birbiri ardınca ve sürekli çalınan düdük seslerinin ifade ettiği husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yoklama içindir
b) İmdat istenildiğini ifade eder
c) Davete işarettir
d) Vukuat olmadığını ifade eder
e) Hiçbiri

18) Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Psikolojik durumu
e) Yürüyüşü

19) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden değildir?
a) Görev alanında meydana gelebilecek hırsızlık, yan kesicilik gibi olaylara duyarlı olmak
b) Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini sağlamak
c) Görev alanındaki sokak çocuklarının ilgili kuruluşlara teslim etmek
d) Görev alanındaki terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Görev alanında kaybolan veya yer soranlara yardımcı olmak

20) Görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Yanında bulunan haberleşme cihazlarıyla durum hakkında üstlerine bilgi verilmelidir
b) Sabotaj ihtimaline karşı paketi açıp kontrol etmelidir
c) Kalabalık varsa, kalabalığı o bölgeden uzaklaştırmalıdır
d) Çevre emniyetini alarak mahalli kolluğa bilgi vermelidir
e) Şüpheli pakete kimse yaklaştırılmamalıdır

21) Aşağıdaki hangi hallerde kelepçe takılmalıdır?
a) Kişi ciddi tehlike oluşturuyorsa
b) İntihar ve kaçmaya teşebbüs söz konusu ise
c) Yakalanan kişilerin direnmesi, saldırıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması halinde
d) Tutuklanmayı gerektiren suç işlemiş ise
e) Hepsi

22) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Üst arama tutanağı

23) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Eşkâl
b) Tanımlama
c) Kimlik
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

24) Kuruluş sınırları içerisinde görev sırasında ele geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın (çanta, cüzdan, cep telefonu vb.) tespiti için tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Değer tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) İfade tutanağı
d) Müracaat tutanağı
e) Teslim tutanağı

25) Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi-belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak bildirilmesine…………………………. denir.
a) Özet çıkarma
b) Rapor yazma
c) İfade alma
d) Not alma
e) Hiçbiri

26) “Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine…… denir.”
a) İfade alma
b) Tutanak
c) Not alma
d) Özet çıkartma
e) Rapor yazma

27) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır?
a) Namlusuz-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Şarjörsüz-imza
d) Tetiksiz-imza
e) Horozsuz-tetik

28) Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
a) Milletvekili
b) Hâkim
c) Savcı
d) Adliye kâtibi
e) Vali

29) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
a) Cumhurbaşkanı, milletvekilleri
b) Hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler
c) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
d) Hamile kadınlar
e) Hiçbirisi

30) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

Bir Cevap Yazın