26 Eylül 2009 tarihli yönetmelik değişikliği ile özel güvenlik eğitiminden kaldırılan OLAY YERİ KORUMA dersinin; “ ilk ekip, olay yerinin önemi ve delillerle ilgili bölümleri”, Güvenlik Tedbirleri dersine eklenmiştir. Konuyla ilgili sorulardan aynen çıkmaya devam ettiği için yararlı olabilir.

1) Aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden değildir?
a) Hareketlidir
b) Dikkat çekicidir
c) Olağandışı bir durum söz konusudur
d) Elde edilen her delil mahkemede geçerlidir
e) Suç unsurunu barındıran bir durum söz konusudur

2) İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin kimliğinin tespitine, fail ile mağdur veya olay yeri arasındaki ilişkinin tespitine yarayacak, laboratuarda işlem gördükten sonra soruşturma sırasında veya mahkemede delil olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize ne ad verilir?
a) Maddi delil
b) Tutanak
c) Rapor
d) Por
e) Papil

3) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla suç mahallinde elde edilen her türlü materyale ne denir?
a) İz
b) Olay
c) Bulgu
d) Maddi delil
e) Nesne

4) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delil değildir?
a) Kan
b) Kıl
c) Kumaş lifi
d) Tükürük
d) İdrar

5) Aşağıdakilerden hangisi maddi delillerden değildir?
a) Psikolojik deliller
b) Fiziksel deliller
c) İzler
d) Kimyasal deliller
e) Biyolojik deliller

6) Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?
a) Kanuna aykırı olmamalıdır
b) Gerçekçi olmalıdır
c) Her zaman olayı temsil edemeyebilir
d) Olayın içinde yer almalıdır
e) Mantıki olmalıdır

7) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerinde sorumluluğu bulunan görevliler arasında yer almaz?
a) Hakim
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) İlk ekip
d) Acil müdahale ekipleri
d) Cumhuriyet savcısı

8) Adli bir olayda suç soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
a) Sulh hukuk hakimi
b) Soruşturma ekibi
c) Asliye ceza hakimi
d) Cumhuriyet savcısı
e) Adli tıp hekimi

9) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Uzman personel
b) Görevli olmayan personel
c) Uzman hataları
d) Hava şartları
e) Mağdur

10) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ulaşıldığında yapılması gerekenlerden değildir?
a) Olayı derhal polise bildirmek
b) Yaralı varsa ambulans istemek
c) Olay yeri inceleme ekibinin gelmesini beklemek
d) Mağdurun yakınlarına haber vermek
e) Olay ve olay yerine hakim olmak

11) Olay yerinin korunması işleminin süresi ne zaman bitmelidir?
a) Olay yeri ekibinin gelmesiyle
b) Havanın kararmasıyla
c) Olay yeri inceleme işlemlerinin tamamlanmasıyla
d) Havanın yağışlı olması nedeniyle
e) Ölümlü olaylarda cumhuriyet savcısının gelmesiyle

12) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden biridir?
a) Olay yerini koruma altına almak
b) Yaralıların hastaneye sevkini sağlamak
c) Devam eden olaya el koymak
d) Failleri gözetim altına almak ve tanıkları belirlemek
e) Hepsi

13) Meydana gelen bir olayın resmi ilk görgü tanığı hangi ekiptir?
a) Karakol ekibi
b) Asayiş ekibi
c) Soruşturma ekibi
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) İlk ekip

14) Bir olay sonrası olay yerine niçin girilmez?
a) Delilleri bozmamak
b) Delilleri değiştirmemek
c) Delillerin yerlerini değiştirmemek
d) Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek
e) Hepsi

15) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
a) Tasnif edilebilir
b) Değiştirilebilir
c) Değişmez
d) Benzetilemez
e) Benzemez

16) Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez?
a) Kan
b) Kıl
c) Barut artığı
d) Tükürük
e) İdrar

17) Aşağıdakilerden hangisi, ilk ekibin bilmesi ve yapması gereken konulardan biri değildir?
a) Olay yerini koruma altına almak
b) Olay yerinde iz ve delilleri toplamak
c) Yaralıları hastaneye sevk etmek
d) Olayın görgü tanıklarını tespit etmek
e) Mağduru belirlemek

18) Bulgu ve delil ayrımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Her delil bir bulgudur ancak her bulgu bir delil değildir
b) Olay yerinde elde edilen her bulgu bir delildir
c) Bulgu, işlenmemiş delil demektir
d) Bir bulgunun delil niteliği kazanması mahkeme heyetinin takdirindedir
e) Bu ayrın daha çok hukuki bir yaklaşımdan kaynaklanmaktadır

19) Maddi delil çeşitleri tam olarak hangisinde doğru ifade edilmiştir?
a) Biyolojik, kimyasal, fiziksel deliller, izler
b) Fiziki-kimyasal deliller, bulgu, kimyasal deliller
c) Kimyasal, fiziksel, biyolojik deliller
d) Biyolojik, kimyasal ve bulgu deliller
e) Hiçbiri

20) Soruşturmayı yönetmek ve görev dağılımını yapmak, olayla ilgili ekiplerin kendi aralarında ve diğer birimlerle işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
a) Soruşturma ekibi
b) İlk ekip
c) Olay yeri inceleme uzmanı
d) Savcı
e) Adli tabip

21) Olay yerinin incelemesini ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
a) Soruşturma ekibi
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) İlk ekip
d) Asayiş ekibi
e) Bölge karakolu

22) Kolluk açısından olay nedir?
a) Doğa güçlerinin etkisiyle ortaya çıkan olaylar
b) İnsan davranışı sonucu ortaya çıkan olaylar
c) İlgi çeken veya çekebilecek olaylar
d) Ortaya çıkan, oluşan durumlar
e) Kanunlarda suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıktığı olaylar

23) Olay yerinde kovan bulunamamışsa nasıl değerlendirme yapılabilir?
a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d) Hiçbiri
e) Hepsi

24) Bir suç işlendiğinde kamu davasının açılıp açılmamasına karar veren ve adli bir olayın ilk derece sorumlusu olan hangisidir ?
a) İlk ekip
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) Hakim
d) Cumhuriyet savcısı
e) Adli tıp hekimi

25) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine çekilen, koruma şeridinde yer alan ifadedir ?
a) Lütfen – Girilmez
b) Tehlikeli Bölgedir – Girmeyiniz
c) Lütfen Yaklaşmayınız
d) Polis Bölgesi – Girilmemelidir
e) Olay Yeri – Girilmez

26) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil değildir ?
a) Tırnak
b) Patlayıcı maddeler
c) Boyalar
d) Yanıcı-yakıcı maddeler
e) İlaçlar, zehirli gazlar

27) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan değildir ?
a) Olay yerine giren kişiler ve davranışlarının kayıt altına alınamaması
b) Olay yerinde her şeyin delil olabileceğinin göz ardı edilmesi
c) Delillere dokunularak yerlerinin değişmesine, kirlenmesine, bozulmasına neden olunması
d) Olay yerindeki her şeyin delil olabileceği anlayışıyla hareket edilmesi
e) Tanık ve sanıkların birbirleri ve çevre ile temaslarının önlenememesi

28) Teknik araştırma ve tıbbi müdahale gerektiren olaylarda resmi ekiplere yardımcı olmak amacıyla, olayın türüne göre, ilk yardım ve hasta tahliyesi için; acil servis, arama-kurtarma timi, dalgıç timi, itfaiye ekibi gibi olay yerinde bulunan görevliler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
a) Acil müdahale ekibi
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) İlk ekip
d) Cumhuriyet savcısı
e) Hiçbiri

29) “Bir cismin zorlama, temas ya da baskı yoluyla oluşturduğu karakteristik belirtilerinin başka bir cisim ya da yüzey üzerinde bıraktığı şekillere ….. deliller denir”
a) Biyolojik
b) İz
c) Kimyasal
d) Fiziksel
e) Beyan

30) Maddi delil türleri ile ilgili olarak aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır ?
a) Kan – biyolojik
b) Barut artığı – kimyasal
c) Parmak izi – iz
d) Doku parçası – kimyasal
e) İlaçlar – kimyasal

Bir Cevap Yazın